UV-VIS/NIR Спектрофотометри

UV-VIS/NIR Спектрофотометри


  • UV-VIS_NIR Spectrophotometers
  • UV-VIS/NIR Спектрофотометри

    Новите спектрофотометри на Hitachi се дизајнирани така што во себе имаат вградено технологии кои ќе се користат во иднината.

    Повеќе информации погледајте на страната : http://www.hitachi-hitec.com/global/science/uv_vis/uv_index.html