Hitachi HPLC Primaide

Hitachi HPLC Primaide


  • Hitachi Chromaster
  • Hitachi HPLC Primaide

    Прифатлив и робусен HPLC систем произведен за лесна интеграција и сигурни анализи. Употребата на HPLC во различни области почнувајќи од производство на храна, производство на лекови, хемија, животната средина и научните истражувања ја прави се поголема употребата на HPLC системите во споредба со останатите аналитички техники.

    Hitachi HPLC Primaide е наменет за долготрајна, непрекината употреба, го карактеризираат висока доверливост и голема издржливост. Нуди огромни можности за рутински анализи.

    Базирајќи се на 50 годишното искуство во развојот и производството на HPLC системи, Hitachi со гордост го претставува Primaide. Со Hitachi ќе направите најголемиот дел од Вашата аналитичка опрема да биде главен помошник во Вашата лабораторија.

    Брошура