Hitachi Chromaster

Hitachi Chromaster


  • Hitachi Chromaster
  • Hitachi Chromaster: HPLC инструменти за сегашноста и иднината

    Chromaster HPLC системите постигнуваат нови граници во перформансите, издржливоста и леснотијата на употреба. Иновативниот low-pressure градиентен мод, High Frequent мод и сопствениот систем за контрола во real-time во голема мерка го намалуваат осцилирањето на течноста што се одразува на ретенционото време и повторливоста на градиентот.

    Градбата на Chromaster овозможува екстремно мал dwell волумен што понатаму дозволува можност за трансфер на методи од многу конвенционални HPLC платформи.
    Постојаните подобрувања на перформансите, функционалноста и сигурноста, го прават Hitachi Chromaster совршен HPLC систем за сите лаборатории.

    Брошура