Дифракциона Решетка

Дифракциона Решетка


  • Diffraction Grating
  • Дифракционите решетки со можност за анализа на различни зрачења во опсег од меките рентгенски зраци се до инфрацрвеното зрачење, се во можност да го прошират своето подрачје за користење како оптички елементи неопходни за спектроскопијата.

    Дифракционите решетки развиени од Hitachi се употребуваат во различни подрачја на апликација и се високо оценети како најдобри оптички елементи.

На пример, вкупно 36 дифракциони решетки со димензии 15х15 см, подредени во вид на мозаик се вградени во големиот спектрограф кој се употребува во Okazaki National Research Institutes во Националниот Институт за Елементарна биологија.
Овој спектрограф со успех го реализираше најголемото вештачко виножито со интензитет 20 пати поголем од интензитетот на енергијата на сончевата светлина директно над екваторот.

Понатаму Hitachi рамните дифракциони решетки кои се состојат од различни жлебови во просторот истотака се вградени во спектрометар на екстремен инструмент за испитување кој се планира да се лансира во вселената од NASA. Hitachi разви рефлектирачки рамни решетки како и конкавни решетки кои треба да ги задоволат барањата на најнапредната технологија која се употребува во сите полиња.

Повеќе информации на: http://www.hitachi-hitec.com/global/science/uv_vis/grating.html#jump2