Парни Котли и Системи за Греење

Парни Котли и Системи за Греење


  • Boiler-Heating-Systems
  • Во многу сектори од индустријата, пареата се користи во процесот на производство, како на пример: процесна пареа, пареа за греење или пареа за производство на електрична енергија. За да се постигне најдобра ефикасност на парните котли неопходен е оптимален третман на водата потребна за производство на пареа.

    ICL Water Solutions испорачува иновативна технологија за да се спречи појавата на наслаги и корозија во целиот парен систем – резервоарите за вода, котлите, системите за пареа и кондензат.

    Прочитај повеќе