Отпадна Вода

Отпадна Вода


  • Wastewater
  • ICL Water Solutions развива производи и решенија за отпадна вода со цел да се подобри нејзиниот квалитет како и да се следи законската рамка и да се зачува животната средина.

    Поради зголеменото внимание кон животната средина и денешната легислатива, најголем број на индустриски постројки веќе имаат сопствени системи за прочистување на отпадната вода. Со третманот од ICL Water Solutions ги почитувате сите барања и истовремено ги намалувате оперативните трошоци.

    Прочитај повеќе