Вода за Пиење

Вода за Пиење


  • Drinking-Water
  • ICL Water Solutions особено внимание посветува на развојот на производи кои се користат за третман на водата за пиење, со цел да се избегнат било какви проблеми при подготовката, транспортот и употребата на водата за пиење. Нашата технологија наоѓа примена кај сите водоводи, било да се работи за градски водоводи или пак приватни згради ( пр. хотели, болници, универзитетти и приватни домови).

    Прочитај повеќе