IVD/OEM Материјали и Реагенси

IVD/OEM Материјали и Реагенси


  • IVD-OEM Materials and Reagents
  • Нашето портфолио на алатки за Природни Науки нуди производи и услуги за истражувања во академски и фармацевтски средини. Нашиот фокус на геномни, протеомни и клеточни анализи е подржан од решенија за подготовка на примероци, реагенси за истражувања, интуитивни платформи за откривање и услуги кои помагаат на клиентите подобро да ја разберат биолошката функција и болестите.

    Откријте повеќе за нашето широко портфолио на платформи за природни науки, антитела, имунолошки истражувања, мултиплексорни анализи и потрошен материјал за стерилна филтрација и клеточни култури.

    Прочитај повеќе