Прочистување на вода

Прочистување на вода


 • Water Purification
 • Вода во Лабораторијата

  Водата е еден од најчесто користените растворувачи во лабораторијата
  Водата често претставува повеќе од 99% од масата на растворите кои се користат за експериментите. Затоа, квалитетот на водата која се користи во лабораторијата е од суштинско значење за успехот на извршените тестови или анализи.

  Решенија за Вашите апликации

  Најдете го вистинското решение за Вашите истражувачки потреби.
  Вашиот избор на соодветен систем ќе зависи од многу фактори. Погледнете го нашето портфолио со апликации за прочистување на вода кое дава информации за тоа како водата влијае на вашата апликација и ги претставува решенијата од Merck Millipore.

  Прочитај повеќе