Природно-научни истражувања

Природно-научни истражувања


  • Life Science Research
  • Да ги унапредиме истражувањата заедно
    Нашето портфолио за природни науки испорачува производи и услуги за природно-научните истражувања во научните институции и фармацевтските компании. Нашиот фокус на геномни, протеомни и клеточни анализи е подржан од производите за подготовка на примероци, реагенсите за научни истражувања, интуитивните платформи за детекција и услугите кои им помагаат на клиентите подобро да ја разберат биолошката функција и болестите.

    Откријте повеќе за нашето широко портфолио на природно-научни платформи, антитела, имунолошки истражувања, мултиплексорни анализи, стерилна филтрација и потрошен материјал за клеточни култури.

    Прочитај повеќе