Индустриска микробиологија

Индустриска микробиологија


 • Industrial Microbiology
 • Микробиолошка безбедност за Фармацевтската Индустрија
  Решенија за микробиолошко тестирање за Вашите потреби

  Ефикасна гаранција за квалитет, постојана контрола на квалитет и прецизни резултати се клучот до производство на безбедни лекови. Од земање на примерок до ослободување на серијата, нашите комплетни решенија за мониторинг на животна средина, традиционална и брза детекција на микроорганизми како и гаранцијата за стерилност, Ви помагаат да ги постигнете највисоките стандарди за квалитет и да ги задоволите регулаторните барања.

  Микробиолошка безбедност за Производството на Храна
  Погодни решенија за целиот процес на работа

  Верувајте во нашата сеопфатна палета на производи за мониторинг на животна средина, погодни решенија за брза детекција на микроорганизми и високо конзистентни микробиолошки подлоги, кои се произведени по најстрогите регулаторни стандарди за максимална безбедност на Вашите прехранбени производи – и Вашиот бренд.

  Микробиолошка безбедност за Производството на Пијалоци
  Направете ја Вашата микробиологија EZ (лесна)

  Нашиот широк спектар на готови и дехидрирани микробиолошки подлоги, нашите уникатни системи за филтрација и системи за брза детекција на микроорганизми, како и нашата комплетна палета на производи за мониторинг на животна средина обезбедуваат брзи и сигурни резултати при тестирање на квалитет и безбедност кај пијалоците и водата за пиење.

  Микробиолошка безбедност за Козметичката Индустрија
  Сигурни и усогласени решенија за микробиолошко тестирање

  Како производител на козметика од клучно значење е да се идентификува и спречи микробиолошка контаминација – Нашето широко портфолио на решенија Ви помага да го заштитите здравјето на Вашите потрошувачи со следење на биоконтаминентите присутни во материјалите, производствените процеси и Вашите финални производи.

  Прочитај повеќе