VWR International

VWR International


  • VWR International
  • VWR ширум светот овозможи континуитет во научната дејност преку обезбедување критични производи за најдобрите компании во светот во фармацевтската индустрија, биотехнологијата и здравствените индустрии. VWR обезбедува за клиентите, експанзивен избор на најдобри производи, како што се хемикалии, мебел, опрема, инструменти, потрошен материјал, од голема група на водечки производители.

    Со седиште во Radnor, Пенсилванија, VWR прави повеќе отколку едноставно снабдување со производи – имено, ги движи напред светските истражувања. Искуството на VWR во синџирот на снабдување и логистички услуги им овозможува на корисниците целосно да се фокусираат на нивните области на експертиза. Од раководење на процеси за набавка до целосно интегрирање на синџирот на снабдување, VWR им помага на специјализираните истражувачки капацитети и лаборатории да работат со максимална ефикасност.

    Со над 8000 соработници во повеќе од 35 земји, глобалните димензии на VWR продолжуваат да се шират и VWR продолжува да држи до принципот дека клиентите имаат корист од лесниот пристап до локалните тимови за продажба.

    Прочитај повеќе