Mylan

Mylan


  • Mylan
  • Mylan е една од најголемите генерички и специјализирани фармацевтски компании во светот,со производство и маркетинг на повеќе од 1300 различни производи на мало и големо.

    Mylan применува единствени глобални стандарди за квалитет низ своите капацитети и своите производни линии . . . без оглед на пазарот.

    Mylan започна во 1961 година како компанија посветена на помагање на луѓето во малите градови и рурални заедници во Западна Вирџинија со цел да добијат пристап до поволна медицина. Денес, Mylan и понатаму останува посветен на истата мисија, но тоа го прави за светот.

    Прочитај повеќе