ICL Water Solutions

ICL Water Solutions


  • ICL Water Solutions
  • Основана во 1836 година, BK Giulini денес нуди широк спектар на специјализирани производи во светот. Согледувајќи ја сè поголемата важност да го насочи вниманието кон нови технологии за третман на вода, BK Giulini во 2008 година го зголеми својот оддел за третман на вода со купувањето на дел од компанијата Хенкел,со цел изградба на нова деловна единица за третман на вода, од септември 2013 т.н ICL Water Solutions.

    Со интегрирање на Metakorin – германски снабдувач на производи за третман на вода за пиење во 2009 година, и една од најголемите во Скандинавија за третман на вода компании Tiami, во 2012 година, се комплетира технологијата за индустриските процеси и се зајакна нашата глобална позиција. BK Giulini е дел од ICL Ltd, меѓународна оперативни група за производство на специјализирани производи.

    Историјата на Giulini датира од 1823 кога браќата Giulini создадоа хемиска фабрика за производство на сулфурна киселина од Сицилијански сулфур.

    Прочитај повеќе