Bionika Pharmaceuticals

Bionika Pharmaceuticals


 • Bionika Pharmaceuticals
 • Bionika Pharmaceuticals е фармацевтска компанија за производство на цврсти орални дозажни форми. Големината и обемот на компанијата е создадена да служи на регионалниот пазар, со почитување на највисоките стандарди утврдени од страна на глобалната фармацевтската индустрија.
  Основните вредности на Bionika Pharmaceuticals се следниве:

  • Водење на политика на висок квалитет
  • Постојано следење и усвојување на иновации во фармацевтската индустрија
  • Градење блиски деловни односи со потрошувачите и клиентите
  • Флексибилност и адаптибилност на нашата понуда во согласност со потребите на клиентите
  • Еднаков третман на пазарите
  • Грижа за животната средина и социјалната одговорност

  Прочитај повеќе