Хербална медицина

Хербална медицина


  • Herbal Medicines
  • Хербален лек е секој лек кој исклучиво содржи како активни состојки една или повеќе хербални супстанции или еден или повеќе хербални преработки или една или повеќе хербални супстанции во комбинација со еден или повеќе хербални преработки. Хербалните лекови се продаваат како таблети, капсули, прашоци, чаеви, екстракти и свежи или сушени растенија. Луѓето ги користат хербалните лекови за одржување или подобрување на нивното здравје.

    Растенијата се користеле за медицински третмани многу одамна, но во последните години е забележен исклучителен интерес за нивна примена во третман на повеќе состојби, како што се : анксиозност, депресија, мигрена, несоница и слично.

    Sentis®    Diurex ®