Додатоци на храна

Додатоци на храна


 • Food Supplement
 • Додатоци на храна се прехрамбени производи чија цел е да ја дополнуваат нормалната исхрана и кои се концентрирани извори на хранливи состојки или други супстанции со прехрамбен или физиолошки ефект, сами или во комбинација, пуштени во промет во облик на дозирана форма во вид на капсули, пастили, таблети, кеси со прашкасти супстанции дизајнирани да можат да бидат употребени во мали мерливи единечни количини.

  Додатоците во исхрана помагаат во одржување на здравјето и одлично се вклопуваат како дополнителна терапија за забрзување на процесот на лекување.

  Imunix ®

  Diabenon ®

  Thyrosea ®

  Vigorix ®

  Perluxan ®