Кардиоваскуларни болести

Кардиоваскуларни болести

  • CardioMetabolic Care
  • Најчести причини за смрт во индустријализираниот свет

    Кардиоваскуларни болести е општ термин за нарушувања кои влијаат на срцето и крвните садови. Тука влегуваат : коронарна артериска болест, срцев удар, мозочен удар, хипертензија, периферна васкуларна болест, хронична срцева слабост, ангина пекторис и аритмија.

    Кардиоваскуларните заболувања продолжуваат да бидат најчеста причина за смрт во индустријализираните земји. Во светот, кардиоваскуларните болести се одговорни за еден на секои три смртни случаи – што во превод значи 17 милиони луѓе низ целиот свет секоја година. До 2020 година, СЗО проценува дека бројот на смртни случаи предизвикани од кардиоваскуларни болести ќе се зголеми на речиси 25 милиони низ целиот свет.

    Concor® / Concor XR ®