Дијабетес

Дијабетес


  • Diabetes
  • Растечка глобална здравствена закана

    Дијабетес е хронична состојба која се јавува кога панкреасот не произведува доволно инсулин (тип 1 дијабетес) или кога телото не може ефективно да го користи создадениот инсулин (тип 2 дијабетес). И двете се сериозни состојби и бараат внимателно следење и контрола.

    Дијабетесот е растечката глобална здравствена закана. Во 2007 година, Меѓународната федерација за Дијабетес проценува дека има 246 милиони луѓе со дијабетес во целиот свет. Оваа бројка се очекува да порасне на 333 милиони до 2025 година, што ќе претставува 6,3% од светската популација.

    Дијабетес е сега четврта водечка причина за смрт во повеќето развиени земји. Секоја година, повеќе од три милиони смртни случаи во светот се должат на причини поврзани со дијабетес.

    Glucophage ® / Glucophage XR ®