Болести на Гастро-интестинален тракт

Болести на Гастро-интестинален тракт


 • Gastro
 • Проктолошки заболувања – анална фисура и хемороиди

  • Аналната фисура претставува расцеп на анодермот под линеа дентата – постојат акутни и хронични анални фисури
  • Хемороидите се варикозитети на вените(отечени или воспалени) од хемороидалниот венски сплет во анусот и долниот ректум – постојат внатрешни и надворешни хемороиди
  • Аналната фисура и Хемороидите се најчестите проктолошки заболувања кои циклично се повторуваат во подолг период
  • До 50 г. половина од општата популација има искуство со хемороидална болест
  • Повисок социоекономски статус ,повисока преваленција
  • Внатрешните хемороиди доминираат во однос на надворешните
  • Хемороидите најчесто се појавуваат од 45-65 г. поденакво кај двата пола
  • 1 на 350 возрасни страдаат од анална фисура,поденакво кај двата пола, најчесто се појавува од 15- 40 г.
  • Најчеста придружна состојба на хемороидалната болест е анална фисура

  Прво етиолошко лекување за проктолошки заболувања – Antrolin ®