Eндокринологија

Eндокринологија


  • Endocrinology
  • Специјализирани терапии во целни индикации
    Merck Serono е посветен на правење на вистинска разлика во животите на пациенти со ендокрини и метаболички нарушувања. Tие го прават тоа преку нивната единствена понуда на специјализирани терапии во насочените индикации заедно со иновативни уреди за ослободување на лек со цел да се зголеми нивниот целосен потенцијал.

    Merck Serono ја применувааат својата експертиза за лекување на недостаток на хормон за раст кај деца и возрасни, како и други сродни метаболни нарушувања.

    Merck Serono ја покажаа својата посветеност на ретки метаболни нарушувања со пробив на терапија која им овозможува на оние кои имаат ендокринолошки пореметувања да водат нормален живот. Во сите овие области, тие се водени од нивната определба за правење на разлика во животите на пациентите и на луѓето кои се грижат за нив.

    Saizen ®      Kuvan ®