Политика на квалитет

Политика на квалитет


  • varus
  • Ние, во ВАРУС, сме целосно посветени кон достигнување на највисоките стандарди за квалитет, безбедност и одговорност за услугите и производите кои ги испорачуваме на нашите клиенти.

    Ние испорачуваме производи и услуги што ќе ги исполнат или надминат барањата поставени од нашите потрошувачи и релевантните регулаторни тела. Ние ги почитуваме сите воспоставени правила, процедури, стандарди за квалитет и стандарди за безбедност. Ние сме одговорни за Квалитетот на нашата работа и го даваме најдоброто од нашите способности.